Phim yang se hyung: yang se hyung

Bí Ẩn Làng Michuri Tập 1-Vietsub Bí Ẩn Làng Michuri Village Survival, the Eight: Michuri 2018
Quản Gia Tập 43-Vietsub Quản Gia Master In The House 2018
Yang & Nam Show 2 Tập 8-End-Vietsub Yang & Nam Show 2 New Yang Nam Show 2017
Yang & Nam Show Tập 7-End-Vietsub Yang & Nam Show Yang Nam Show 2017
Oppa Thinking Tập 16-End-Vietsub Oppa Thinking Thinking About My Bias 2017
Crime Scene 3 Tập 12-End-Vietsub Crime Scene 3 Crime Scene Season 3 2017