Phim Hồng Kông

Ảnh HD-Vietsub Ảnh Shadow 2018
Trùm Hương Cảng HD-Vietsub+Thuyết Minh Trùm Hương Cảng Chasing the Dragon 2017
Quả Tim Thép HD-Vietsub+Thuyết Minh Quả Tim Thép Bleeding Steel 2017
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc HD-Vietsub+Thuyết Minh Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc The Monkey King 3: Kingdom of Women 2018
Tiệm Tạp Hóa Giải Ưu HD-Vietsub Tiệm Tạp Hóa Giải Ưu Miracles Of The Namiya General Store 2017
Những Cô Gái Và Găng Tơ HD-Vietsub Những Cô Gái Và Găng Tơ Girls 2: Girls vs Gangsters 2018
Ngũ Hiệp Trừ Yêu HD-Vietsub+Thuyết Minh Ngũ Hiệp Trừ Yêu The Thousand Faces of Dunjia 2017
Yêu Hay Không Yêu HD-Vietsub+Thuyết Minh Yêu Hay Không Yêu To Love or Not to Love 2017
Mê Cung Trắng Đen HD-Vietsub+Thuyết Minh Mê Cung Trắng Đen Colour of the Game 2017
Bí Mật Nhà Ma HD-Vietsub Bí Mật Nhà Ma Buyer Beware 2018
Huynh Đệ Hoàng Kim HD-Vietsub+Thuyết Minh Huynh Đệ Hoàng Kim Golden Job 2018
Săn Bão HD-Vietsub Săn Bão L Storm 2018
Tiết Mật Hành Giả HD-Vietsub+Thuyết Minh Tiết Mật Hành Giả The Leakers 2018
Lam Thiên Bạch Vân HD-Vietsub Lam Thiên Bạch Vân Somewhere Beyond the Mist 2017
Đặc Vụ Bất Chấp HD-Vietsub+Thuyết Minh Đặc Vụ Bất Chấp Agent Mr. Chan 2018
Cuộc Gọi Bạc Tỷ HD-Vietsub Cuộc Gọi Bạc Tỷ The Big Call 2017
Thôn Cổ Sơn HD-Vietsub Thôn Cổ Sơn The Lingering 2018
Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương HD-Vietsub+Thuyết Minh Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương Detective Dee: The Four Heavenly Kings 2018
Đại Sư Huynh HD-Vietsub+Thuyết Minh Đại Sư Huynh Big Brother 2018
Công Phá Châu Âu HD-Vietsub Công Phá Châu Âu Europe Raiders 2018
Trường Săn Tham Vọng Tập 58-End-Vietsub Trường Săn Tham Vọng Game Of Hunting 2017
Độc Bộ Thiên Hạ Tập 45-End-Vietsub Độc Bộ Thiên Hạ Rule The World 2017
Tân Tầm Tần Ký Tập 40-End-Vietsub+Thuyết Minh Tân Tầm Tần Ký A Step Into The Past 2017
12 Con Giáp HD-Vietsub+Thuyết Minh 12 Con Giáp Chinese Zodiac 2013
12Cuối